Organisaties in Vathorst-Hooglanderveen

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Superkidz
Superkidz is een onafhankelijke, kleine en speelse jeugdorganisatie. Zij werken met kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van zelfvertrouwen, (mentale) weerbaarheid, veerkracht, sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en talentontwikkeling. Superkidz organiseert groepsgerichte cursussen en kampen en geeft individuele begeleiding en personal coaching aan kinderen en jongeren. Superkidz coacht ook ouders, verzorgers en leerkrachten. Het doel van deze activiteiten is het vermin Lees meer...
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Het Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt samen met buurtinitiatieven om Amersfoort hartveilig te maken. Dat betekent voldoende opgeleide burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en een dekkend netwerk van 24/7 beschikbare AED's om zogeheten 6-minutenzones te realiseren. Bij binnen 6-minuten hulp in het geval van een hartstilstand is de kans op overleving het grootst.