Organisaties in Vathorst-Hooglanderveen

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt samen met buurtinitiatieven om Amersfoort hartveilig te maken. Dat betekent voldoende opgeleide burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en een dekkend netwerk van 24/7 beschikbare AED's om zogeheten 6-minutenzones te realiseren. Bij binnen 6-minuten hulp in het geval van een hartstilstand is de kans op overleving het grootst.