Welkomstwerk

bewonersinitiatief
Buurtinitiatief

De start van het Welkomwerk was op 2 juli 2002 bij de oplevering van de eerste woning aan de Leersumseberg 42. Ook werden er opnames gemaakt van ons werk voor het programma “Heilig Vuur” van de NCRV, die op 13 juli 2003 werden uitgezonden.

In die aflevering was aandacht voor het werk van dominee Jos van Oord in het dorp Hooglanderveen, gelegen aan de rand van Amersfoort, en zijn drijfveer om de bewoners in de nieuw gebouwde Vinex-wijk Vathorst te laten integreren met de oorspronkelijke bewoners van het dorp. De film is nog aanwezig in het archief van Beeld en Geluid.

 

De inwoners van Hooglanderveen waren aanvankelijk niet blij met de komst van de nieuwe Vinex-wijk Vathorst in hun pittoreske dorpje. Niet alleen werden stilte en natuur bruut verstoord, ook moesten sommige bewoners verhuizen omdat hun woningen gesloopt werden. Anderen kregen een nieuw adres terwijl ze niet verhuisden!

Een Vinex-wijk bood echter ook nieuwe mogelijkheden, vond dominee Jos van Oord. Al die nieuwe bewoners zijn in potentie nieuwe kerkleden. De oorspronkelijke inwoners zochten troost en vonden die, God zij dank, vaak in hun geloof. Reden genoeg dus om de nieuwe bewoners van Hooglanderveen en Vathorst te helpen bij het integreren met de oorspronkelijke dorpsbewoners.

 

Na 20 jaar lijkt dat aardig gelukt. Bewoners van dorp en wijk ontmoeten elkaar bij diverse activiteiten in het dorp en Vathorst en niet te vergeten: in de winkels en bij verenigingen en sportclubs.

 

Ook in 2006 besteedde de NCRV weer aandacht aan ons werk. Ook haalden we regelmatig de kranten; bijvoorbeeld de Amersfoortse Courant, In Amersfoort, de Stad Amersfoort en Vathorst Nu.

 

Het ontstaan van het welkomstwerk:

Op 12 februari 2002, het was carnavalsdinsdag, kwamen 11 mensen bij elkaar in de parochiezaal van St.Joseph in Hooglanderveen voor een eerste bijeenkomst. Het initiatief kwam dus van ds. Jos van Oord van de Protestantse kerk en het bestuur van de Rooms Katholieke St. Joseph parochie. Pastoraal werker Frank de Heus kwam in december en werd er natuurlijk erbij betrokken.

 

De mensen uit het dorp hebben echt niet gekozen voor Vathorst, integendeel. Er was verdriet om het landschap dat zo sterk en snel veranderde. Maar toch hebben zij toen de moed opgevat om hun nieuwe buren welkom te heten. Dat getuigt van karakter! Zij stimuleerden ook anderen om dit leuke werk te gaan doen.

 

De  plannen werden bekend gemaakt in de “Hooglanderveense Informatie Krant” (de HIK) en het Oecumenisch kerkblad van Amersfoort-Noord: “Lopend Vuur”. Daarin deden we ook een oproep voor vrijwilligers.

 

Naast coördinatoren en onze mensen die de nieuwe bewoners in de nieuwbouw en bestaande woningen in Vathorst en Hooglanderveen hebben betrokken, zochten we naar mensen die alle gegevens voor ons in de computer bij wilden houden. Zo konden we nagaan of een adres wel bezocht was bij twijfels. 20 jaar geleden was nog niet iedereen bedreven met de computer!

 

De vrijwilligers werden voorbereid op hun werk d.m.v. een rollenspel, maar dat viel niet echt in de smaak bij dorpelingen. In de bijeenkomsten voor vrijwilligers werden de ervaringen besproken en daar leerden we veel van. Ook werden er regelmatig leuke dingen voor de vrijwilligers georganiseerd als dank voor het vele werk. En dat gebeurt nog steeds.

 

In een later stadium sloten zich ook de andere kerken aan om mee te doen, zoals de confessioneel Hervormden, Christelijk Gereformeerden en Nederlands Gereformeerden, die samen het Kruispunt vormen en de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. Het werk wordt nog steeds gedragen door de 5 gemeenschappen.

 

Het verwelkomen van de bewoners doen we nog steeds met een roos. Het informeren over alle instanties, verenigingen en maatschappelijke organisaties doen we met een boekje. Op dit moment zijn we bezig met de 6e druk. De vormgeving en de druk wordt verzorgd door drukkerij van Beek in Hooglanderveen.

 

Alle boekjes en folders komen nog steeds in een tasje met een groene opdruk: “Wees welkom op je nieuwe plek”.

Iedereen, die een woning betrekt die al eerder bewoond is geweest, kan zich melden via de informatie die staat op de website van OBV. Daarnaast hebben we ondertussen straatambassadeurs die hun nieuwe buren welkom heten.

 

Het welkomstwerk wordt door de bewoners en anderen nog steeds erg gewaardeerd. Het is vaak het eerste contact dat de nieuwe bewoners hebben met “Amersfoort” in hun eigen woning. De bewoners zijn meestal erg enthousiast en nemen het tasje vaak dankbaar aan. We horen heel vaak: wat leuk en wat lief! Sommige vrijwilligers zijn al vanaf het begin betrokken en actief.

 

Amersfoorters hadden ook moeite met een nieuwe wijk boven de A1 en waren vaak negatief. Zo mooi om nu te horen: we zijn geëmigreerd naar de andere kant van de A1.

 

Wie

Volwassenen

Contact

Henny Rouwhorst-Arends
Contactpersoon

Neem contact op met Henny:

11