VoorleesExpress Eemland zoekt voorlezers

Sociaal
15 september 2022

De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers voorlezen aan kinderen van 3 tot 8 jaar die risico lopen op een taalachterstand. Door op een interactieve manier voor te lezen, wordt de taalontwikkeling bij het kind gestimuleerd. Een voorlezer bezoekt hiervoor het gezin en betrekt ook de ouders bij het voorlezen. VoorleesExpress Eemland zoekt nu voorlezers voor gezinnen in Vathorst, enthousiaste vrijwilligers die wekelijks voor willen lezen gedurende een traject van 20 weken waarbij het accent op leesplezier ligt.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze met een open houding de gezinssituaties kunnen inschatten, graag mensen en kinderen coachen en natuurlijk affiniteit hebben met het stimuleren van taalontwikkeling. Alle vrijwilligers krijgen een training en worden begeleid.

Aanmelden en meer informatie

Wie geïnteresseerd is en zich aan wil melden of meer informatie wil, kan contact opnemen met Jessica Jager voorleesexpress@bibliotheekeemland.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.voorleesexpress.nl/locatie/eemland. 

Wie

Volwassenen

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Team Vathorst
-17