YoungBackpackers033

Met mijn activiteit wil ik een ontmoetingsplek voor jongeren creëren. In deze ruimte gaan we wekelijks aan de slag met diverse workshops en activiteiten die aansluiten op wat jongeren leuk vinden. Het doel is om tijdens de activiteiten een band op te bouwen met de jongeren en te inventariseren waar ze moeite mee hebben in het dagelijkse leven. Deze workshops variëren van graffitiworkshops, sportworkshops, muziek, etc. zodat ze zich op sociaal en emotioneel en talentgebied ontwikkelen en daardoor makkelijker mee kunnen met de maatschappij of hun doelen kunnen bereiken. Ook wil ik jongeren die moeite hebben met school of anderen zaken helpen met hun probleem dit kan zijn met een thuissituatie, school, geldzaken, ect

Contact

Contactpersoon

Neem contact op met :

4