Richard Kamer

Richard Kamer
Voorzitter

Richard heeft samen met Kim besloten de bewonersstichting op te richten, samen zijn we op zoek naar 1 to 3 nieuwe medebestuurders.

Als wijkbewoner ben ik me bewust geworden, dat ik niet op de hoogte was van de faciliteiten en activiteiten in de wijk: www.SamenInDeBuurt033.nl geeft daar een mooi inzicht in.

Als ik beter op de hoogte was, had ik zeker eerder al deelgenomen aan activiteiten. Zeker op momenten dat ik behoefte had aan nieuwe sociale contacten en wanneer ik minder prettig in mijn vel zat: samen een kopje koffie delen was dan erg fijn geweest.

We onderkennen als bewonersstichting de noodzaak om de algemene middelen, inboedel en de ruimten op te knappen. Duidelijk te maken wat er voor algemeen gebruik beschikbaar is en de wijkhuiskamers beter onder de aandacht te brengen:

Als een fijne plek voor iedereen om te kunnen verblijven, waarbij de drempel om mee te doen (liefst niet wordt ervaren als ‘drempel’ ).

We informeren je graag wat er wanneer te doen is, kom je ook eens kijken en meedoen?

Stuur mij een bericht